KIẾN XÂY – GIA ĐÌNH GẤP VẠN THÀNH VIÊN

 

*Kiến – Xây : ý KIẾN-XÂY dựng để phát triển: dù đó là ý kiến động lực hay phê bình đều được khai thác vì mục đích chung.
🔈*Kiến Xây: Kiến xây tổ, một loài động vật nhỏ có 1 hoạt động bình thường, rất bình thường nhưng sự tích góp và tinh thần đoàn kết cao: gia đình chúng ta là một tập thể như vậy trong đó bạn chính bạn là thành viên – điều kiện cần, cũng chính bạn có thể trở thành trụ cột trong tương lai nếu bạn thực sự đáp ứng các điều kiện đủ.
🔈*Kiến – Xây: Tên một Khoa của trường Đại Học Văn Lang: NƠI BỔ SUNG KIẾN THỨC NGHỀ NGHIỆP CHO ANH EM GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI cũng như có thể ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ là một trong những thành viên Kiến Xây chúng ta.
🔈*Kiến trong kiến tạo, sáng kiến do Chúng tôi Khai sinh. Kiến là luôn luôn lắng nghe ý kiến, Kiến là luôn bồi dưỡng kiến thức.

🔈*Xây: tính từ mang ý nghĩa muốn tốt hơn, hoàn thiện hơn, tương tự Xây trong từ xây dựng
*Về dấu trong cụm từ Kiến Xây: sắc của sắc bén, của tiến lên🛫✈️✈️, của biểu đồ phát triển; dấu mũ của cái ô ☔☂️⛱️che chở, đùm bọc lẫn nhau. Hơn thế nó còn ẩn chứa 10% ý nghĩa chúng tôi chưa bật mí vì đó là suy nghĩ mang tính rất cá nhân.

Câu solgan

Tất cả mọi người đã từng đến Kiến Xây và cả chúng tôi gọi chung là thành viên của một đại Gia Đình.
🔈*Môi trường của gia đình: Hỗ trợ, giúp đỡ và vui vẻ tự phục vụ
🔈*Khách Hàng năng- chủ động, thân thiện, sẻ chia công việc như thành viên một Gia đình, bếp là nội trợ.
==> 2 ý trên hàm ý rằng Ở Kiến Xây là một nhà, là phong cách tự phục vụ, trừ khi khả năng bị hạn chế ( tật, người già, trẻ Em, đau tay, chân…)
🔈* Đây là gia đình có số Thành Viên không giới hạn với bội số của “vạn lần”,

Dẫn dắt khách hàng tại sao chọn Kiến Xây