VÌ SAO TÔI CHỌN KIẾN XÂY

+ Họ làm, Họ tìm hiểu và Họ coi bạn là thành viên

+ Đến Kiến Xây bạn sẽ năng- chủ động, thân thiện , biết sẻ chia,

+ Kiến Xây xem Họ là Nội trợ, xem Tôi  là Thành viên trong gia đình Họ, Hơn thế, bằng trái tim, Kiến Xây tự hào và cho rằng Tôi rất thông minh khi Tôi chọn Họ.

+ Tôi biết rằng Kiến Xây khai sinh ra món Bún Quậy nên Họ xứng đáng để Tôi tìm đến hơn bất cứ ai hết- Đó là phương châm, là cách sống của con người Tôi

“Vượt qua mọi giới hạn cấp bật, thử vào Kiến Xây một ngày tâm trạng u sầu, tập trung nhìn sự chăm chỉ, sự nhiệt tình, tính cẩn trọng và sự cố gắng của tất cả, tất cả sẽ làm ta thấy con người gần nhau hơn”