Bạn có biết?: Lịch Sử Bún Quậy đang bị nhiễu thông tin vì một số thương hiệu cố tình nói sai hoặc không đề cập đến KIẾN XÂY vì cạnh tranh ích kỉ

Cuối thế kỉ XX: từ Bún Tôm ở Bình Định được nhiều người dân đưa vào Phú Quốc kinh doanh không bảng hiệu, tự truyền miệng. Sau đó, chỉ duy nhất 01 cửa hàng nhà Chúng tôi tồn tại đa dạng nguyên liệu, thay đổi hương vị, F5 cả món ăn

Cái tên dân gian: Vì thuở khai sinh nhà Tôi kinh doanh không có bảng hiệu nên được dân Phú Quốc tự do gọi tên truyền miệng theo thao thao tác làm ra tô bún là Quậy. Sau 20 năm kinh doanh truyền miệng, không đối thủ nhưng bắt đầu có cạnh tranh, cần có tên phân biệt tránh nhằm lẫn chúng Tôi chọn tên KIẾN – XÂY

Hiểu biết đủ và đúng: “ BÚN QUẬY là món ăn khai sinh ra ở Phú Quốc bởi cha đẻ là KIẾN – XÂY và do người dân Phú Quốc đặt tên” được F5 từ món Bún Tôm nhưng đang bị cố tình làm nhiễu thông tin. Là một người yêu món ăn này thì cần nghiêm túc và tôn trọng